Op dit moment wordt een bredere discussie gevoerd over de toekomst van de arbeidsmarkt, de waarde van werk en de regulering van werk. Het voorstel van de Stichting van de Arbeid *) voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen zonder personeel beoogt daarom alleen een gat te dichten  in de sociale zekerheid en ambieert niet […]

Delen:

De VLOK kan de consument ontzorgen. Met dat bericht verschijnt de VLOK in de bijlage Wonen bij de Telegraafeditie van 18 februari 2020. Een editie die niet alleen de Telegraaf-lezers bereikt maar ook de bezoekers van de 75-ste Huishoudbeurs, die plaatsvindt van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020 in de RAI […]

Delen:

NEN nodigt alle belanghebben uit de markt uit om te reageren op het ontwerp NPR 8092, dat opgesteld is binnen de normcommissie ‘Consumentendossier’, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) van kracht, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor […]

Delen:

Miljardennota   Het heet nog steeds miljoenennota, maar de inflatie doet ondanks welke crisis dan ook zijn werk. De Rijksbegroting 2019 (en het voortijdig uitlekken van delen hieruit) is in de pers met veel tamtam als nieuws gebracht. Die begroting gaat over miljarden euro’s. Maar we hebben het hier over een stuk dat niet alleen […]

Delen:

De rijksoverheid is in overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is de conclusie van het zojuist verschenen rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is al in 2017 onder de vorige wetgeving aan het onderzoek begonnen. Het volledige rapport waarin ook de reactie van de Belastingdienst is weergegeven kun je hier inzien […]

Delen:

Voor klus- en (ver)bouwbedrijven die in Duitsland werkzaam zijn, is het belangrijk met een aantal zaken goed rekening te houden. De Stichting Nederlands-Duitse bouwexport, NEDUBEX heeft een gratis voorlichtingspakket ‘Bouw in Duitsland’ beschikbaar is ter oriëntatie voor Nederlandse bedrijven die zich voorbereiden op de werkvoorbereiding en realisatie van bouwprojecten in Duitsland. VLOK-leden die in Duitsland […]

Delen:

Nieuwe trainingsmogelijkheden voor tegelwerk In navolging van andere initiatieven in Europa heeft de Bovatin, de Bond van Aannemingsbedrijven in Tegelwerken, de “Nederlandse Innovatieve Academy”(NITA) opgericht.NITA wil een kwalitatief vooraanstaand opleidingsplatform bieden voor de betere tegelzetter. Een platform waar collega’s elkaar ontmoeten en kennis bijslijpen in het vak onder leiding van de beste docenten. Op drie […]

Delen:

De trend van de afgelopen jaren heeft zich ook in 2016 voorgezet. Het aantal klachten bij de geschillencommissie is weer verder omlaag gegaan. De Geschillencommissie Klussenbedrijven behandelt geschillen tussen consumenten en VLOK-klussenbedrijven over uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij door het bedrijf geleverde materialen. Het jaarverslag van de geschillencommissie is daarom een belangrijke kwaliteitsmonitor.   Sinds […]

Delen:

Kleinere Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben minder vaak een meerjarenplanonderhoud (Mjop) dan grotere VvE’s. Ze hebben daarmee ook hun financiële planning rond beheer en onderhoud minder op orde. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau RenM|Matrix, dat in opdracht van de NVM werd uitgevoerd onder appartementseigenaren. In totaal hebben 412 appartementseigenaren de online enquête ingevuld. […]

Delen: