Voorafgaand aan de vergadering kregen de VLOK-leden een interactieve presentatie van de adjunct directeur van de Greenworks Academy, Gerhard Hospers. De Greenworks Academy is ontstaan na overleg met de Rijksoverheid in 2009 over het toepassen van duurzame oplossingen in de bouwpraktijk. Op uitnodiging van Raab Karcher kon de VLOK op deze locatie de jaarbijeenkomst houden.

Wil je de samenvatting van de presentatie zien, klik hier. Voor de presentatiesheets van Gerhard Hospers klik hier.

Tijdens opening van de ledenvergadering geeft de voorzitter aan Dennis Kosten de gelegenheid zich aan de leden nader voor te stellen. Dennis Kosten versterkt sinds september 2018 het secretariaat van de VLOK als verenigingsmanager voor de VLOK.

Voorzitter Gerard Oltmans en penningmeester Paul Scholte worden (voor een laatste periode) herbenoemd en Jack Bal treedt aan als nieuw bestuurslid.

Inhoudelijk besluit de vergadering op de financiƫle bestuursvoorstellen:

  • De jaarcijfers 2017 goed te keuren en vast te stellen
  • Het bestuur decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde beleid
  • De voor de tijdelijke liquiditeitsoverbrugging in 2017 afgesloten leningen goed te keuren
  • De begroting 2019 goed te keuren en vast te stellen
  • De contributie 2019 gelijke te houden op 320 euro per jaar (excl. omzetbelasting)
  • De Tijdelijke bijdrage dekking Nakomingsgarantie van 50 euro per jaar (excl. omzetbelasting) goed te keuren

Voor het volledig verslag van de Algemene Ledenvergadering klik hier.

Delen: