VCA Basisveiligheid is bestemd voor operationeel medewerkers. Wanneer je leiding geeft aan medewerkers op een locatie waar VCA verplicht is gesteld, dien je in bezit te zijn van het VCA VOL certificaat.
Dit geldt ook voor ZZP-ers. Voor alle andere medewerkers is het Basis VCA certificaat voldoende, dit wordt ook wel B VCA genoemd.

ZZP`er en VCA.
Wanneer een ZZP’er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt, gelden voor hem alle regels en
voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of medewerkers.
Wilt u als VCA gecertificeerde aannemer een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) inhuren als onderaannemer? Dat kan, als de ZZP’er én uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen.

ZZP’er inhuren als onderaannemer:
Een ZZP’er kan als bedrijf zelf nooit VCA gecertificeerd zijn. Toch kunt u als VCA gecertificeerde aannemer een ZZP’er als
onderaannemer inschakelen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• Een ZZP’er heeft geen onderaannemers, ingehuurde of uitzendkrachten.
• De ZZP’er moet het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben en, zo nodig de   kwalificaties zoals vermeld in de SSVV Opleidingengids.
• De ZZP’er moet een eigen VGM-Risico-Inventarisatie en –Evaluatie hanteren.
• Materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van de ZZP’er moeten gekeurd zijn conform vraag 10.2 van de VCA.
• Als hoofdaannemer toetst u of de werkzaamheden van de ZZP’er voldoen aan de eisen van VCA op de werkvloer. U moet dit ook kunnen aantonen.

PAS verlopen van VCA 1 of VCA 2.
Sinds 2004 is Basis VCA en VOL VCA ingevoerd.
Als je een VCA 1 certificaat wilt herhalen, kies dan voor Basis VCA. Als u een VCA 2 certificaat wilt vervangen kies dan voor VOL VCA. Je kunt meteen de VOL VCA cursus volgen, je hoeft niet eerst Basis VCA te volgen.

Let op: als jouw VCA 1 certificaat verloopt, dan verloopt ook automatisch je VCA 2 certificaat. Volg dan meteen VOL VCA. Dit certificaat is dan 10 jaar geldig.

Basis VCA of Basisveiligheid VCA:

                                                                           
Met het BVCA diploma laat je zien dat je de basiskennis bezit                               
Ben je operationeel leidinggevende op een locatie waar VCA
verplicht is? Dan moet je het diploma Veiligheid voor
Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben.
Daarmee geef je aan dat je veilig werkt en rekening houdt met
het milieu en de gezondheid van jou en de medewerkers
waaraan je leiding geeft.
De VOL-VCA cursus bestaat uit kennis over onder meer de
(Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige
situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter
voorkoming van ongevallen, kennis van VCA-
bedrijfscertificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren
van toolbox vergaderingen.
Ook als ZZP-er dien je over een VOL VCA te beschikken.
De kosten voor de 1 daagse VOL VCA training zijn
€ 220,00 excl. 21% btw (VLOK leden betalen €195,-
Inclusief:
• E-learning of boek
• Examen
• VLOK Erkend VCA pasje
• Koffie-Thee
• Lunch

VOL VCA:

 
van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Je geeft daarmee
dus aan dat je veilig kunt werken en daarbij rekening houdt
met het milieu en de gezondheid van jezelf en anderen.
Steeds meer werkgevers vinden het belangrijk dat je veilig
werkt. Wanneer je aan het werk gaat voor een aannemer is het
Basis VCA diploma in veel gevallen verplicht om toegelaten te
worden tot het (bouw)terrein.
Basis VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet en
regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en
handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming
van ongevallen.
De kosten voor de 1 daagse BASIS VCA training zijn
210, excl. 21% btw (VLOK leden betalen 185,)
Inclusief:
Elearning of boek
Examen
VLOK Erkend VCA pasje
KoffieThee
Lunch

Wanneer:        Vrijdag 2 september

Hoe laat:          Inloop 08.00 uur

                         Aanvang 08.30 uur

                         Examen 16.30 uur

Waar:              VLOK Akademie

                        Chroomstraat 38

                        2718 RR Zoetermeer

 

 

Delen: