De algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 28 november 2016.

Binnenlopen en genieten van een broodmaaltijd kan vanaf 18.00 uur.

Locatie: Hotel Campanile  Amersfoort, De Brand 50, 3822 LM Amersfoort.

We beginnen om 19.00 uur met een welkomstwoord van onze voorzitter, Gerard Oltmans.

Vervolgens verzorgt Meeùs een presentatie over pensioenen voor zelfstandigen en gaat Meeùs in op een nieuw alternatief voor collectieve ziektekostenverzekeringen, en
neemt Bouwmaat ons mee in de wereld van Alles voor Slimmer Bouwen en de promotie voor VLOK-leden via de Kluswebsite.

Na een kleine pauze begint rond 20:15 uur de ledenvergadering met de volgende agenda:

  1. Opening
  2. Bestuursmededelingen
  3. Verslag van de ALV 2015
  4. Verslag en verantwoording gevoerde beleid 2015
  5. Vaststelling Jaarstukken 2015 en décharge bestuur
  6. Vaststellen begroting 2017 en de vaststellen contributie 2017
  7. Jaarthema 2017: De Regio
  8. Rondvraag en sluiting

Hen je je nog niet aangemeld?  Wil je zo vriendelijk zijn jouw komst vooraf te melden bij voorkeur via info@vlok.nl onder vermelding van je lidnummer en het aantal personen. Dit in verband met de catering.

De vergaderstukken zijn:

Delen: