Verbouwingen, overlast en schuttingen hebben vorig jaar tot meer ruzies geleid tussen buren. De Stichting Achmea Rechtsbijstand kwam vorig jaar op 3.900 zaken tegen 3.725 in 2017, een stijging van 7%. De Stichting publiceert jaarlijks de cijfers in een Juridische Barometer.

Maar ook zijn er meer geschillen over de verbouwingen zelf. De Stichting vermeldt hierover:

“Meer geschillen over verbouwing en onderhoud van de woning

De markt voor koophuizen piekt. Huizenprijzen stijgen nog steeds  en veel woningen worden snel en voor een goede prijs verkocht. Wij zagen het aantal geschillen over een verbouwing of onderhoud van de woning oplopen in 2018 met ruim 15%. Dit zijn bijvoorbeeld problemen met dienstverleners zoals loodgieters, installateurs en aannemers.”

Huisadviseur Aon Verzekeringen – waarin onlangs Meeùs Assurantiën is opgegaan – heeft voor de VLOK een nieuwe collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (de VLOK-AVB) kunnen afsluiten, nadat de vorige verzekeraar onverwacht aangaf de lopende polis te stoppen.

Op nadrukkelijk verzoek van de VLOK is gekozen voor een dekkingspakket dat voldoet aan de dagelijkse praktijk van de aangesloten leden: klussen-, onderhouds- en aanverwante bedrijven, zoals verbouwbedrijven, interieurbouwbedrijven en specialisten, zoals parketteurs.

Op basis van het ZZP-pakket dat door Reaal Schadeverzekeringen is ontwikkeld krijgen de VLOK-leden hier zowel een collectiviteitskorting als een uitgebreidere dekking.De standaarddekking geldt voor bedrijven met een omzet tot 250.000 euro, maar ook als de omzet hoger is, kan dit door Aon Verzekeringen worden geregeld.

 • De belangrijkste uitbreiding is de zgn. Opzichtclausule. Daarmee is de schade aan goederen van de klant die u bewaart, bezit of in bewerking hebt, zijn meeverzekerd. Dit risico is doorgaans in aansprakelijkheidsverzekeringen uitgesloten.
 • Ook zijn brandgevaarlijke werkzaamheden – natuurlijk onder voorwaarden – meeverzekerd.
 • Verder is er een inloopdekking van één jaar waardoor schade door fouten uit het verleden verzekerd zijn.

Daarnaast zijn er opties om de dekking op maat aan te vullen, zoals het meeverzekeren van personeel, meeverzekeren van bouwkundige werkzaamheden of – ingeval van specialisatie – zelfs een mogelijk lagere premie.

Meer weten: zie voor meer vragen en antwoorden over het VLOK-verzekeringspakket.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VLOK op maandag 26 november 2018 besloten de leden als Jaarthema 2019: Duurzamer? Duurzamer!  te kiezen.

Geïnspireerd door gastheer Greenworks Academy te Apeldoorn werden de eerste verkenningen uitgevoerd. Gerard Hospers van de Greenworks Academy hield zijn gehoor een aantal stellingen voor. De conclusie was duidelijk, de aanwezige VLOK-leden zijn zich terdege bewust van de uitdagingen die er voor vakmensen liggen.

 • Er is steeds meer vraag naar duurzaam.
 • Er zijn steeds meer vragen over duurzaam.
 • Er zijn steeds meer nieuwe producten voor duurzaam.
 • Er komen steeds meer eisen over duurzaam.

Kortom: werk aan de winkel. Het is de bedoeling dat het thema met en door leden samen gedurende komend jaar vorm krijgt. Tijdens de vergadering kwam de eerste activiteit al tevoorschijn. Wilco Machielse van KlusKlus in Zeist (en onder meer bestuurslid van de vereniging VIBA en voorzitter van de branchevereniging SBVN) nodigde zijn collega’s uit mee te doen aan zijn initiatief  woongezond-experience.nl

Uitvoerig werd stilgestaan bij het nieuwe arrangement voor de collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die huisadviseur Aon (voorheen Meeùs) voor de leden heeft afgesloten. VLOK-leden krijgen hierover afzonderlijk bericht van zowel de VLOK als van Aon.

De uitvoerige notulen van de vergadering komen beschikbaar op het ledenportaal.

 

        

 

 

De groei van het aantal zzp’ers in de bouw zet nog altijd stevig door.
Eind 2017 waren ongeveer 142.000 zzp’ers werkzaam in de bouw. Dit betekende een groei van 9% ten opzichte van eind 2016.
De gemiddelde uurtarieven zitten ook al een tijd in de lift en zijn in 2017 gestegen tot een niveau van € 42.
Zzp’ers in de bouw hebben het bovendien steeds drukker. De werkvoorraad is in de laatste twee jaar sterk toegenomen. Deze bedroeg gemiddeld 18 weken in het tweede halfjaar van 2017. Zzp’ers in de grond-, water- en wegenbouw hadden zelfs 19 weken in het vooruitzicht.
Ongeveer twee derde van de zzp’ers geeft aan in de toekomst als zzp’er te zullen blijven werken. Weinig zzp’ers gaven nog aan in de toekomst een baan in loondienst te willen hebben of een bijbaan nodig te hebben naast het zzp-schap.
Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen publicatie ‘Monitor ZZP’ers Bouw: tweede halfjaar 2017’.
Deze publicatie is te downloaden via www.eib.nl.

Miljardennota

 

Het heet nog steeds miljoenennota, maar de inflatie doet ondanks welke crisis dan ook zijn werk. De Rijksbegroting 2019 (en het voortijdig uitlekken van delen hieruit) is in de pers met veel tamtam als nieuws gebracht. Die begroting gaat over miljarden euro’s. Maar we hebben het hier over een stuk dat niet alleen voor de krant, de radio en de televisie als nieuws voor één dag belangrijk is. Het gezegde luidt niet voor niets: in de krant van vandaag wordt morgen de vis ingepakt.

Elke rijksbegroting heeft directe invloed op onze eigen toekomst. Of we meer belasting gaan betalen. Ja, dus. Of lonen en prijzen gaan stijgen. Reken daar maar op!

Tien jaar na de start van de financiële crisis staat de Nederlandse economie er gunstig voor.

De Nederlandse economie groeit bovengemiddeld hard en blijft dat het komende jaar ook doen. Dat is het algemene beeld dat de regering schetst. En wat de prijsontwikkeling betreft wordt in 2019 een inflatie voorzien van 2,5%. Ook zullen salarissen en tarieven van zelfstandigen stijgen door de krappere arbeidsmarkt en de hogere inflatie.

Voor de arbeidsmarkt wil de regering de lasten van loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers verlagen. We wachten vol spanning af, want die is voor VLOK-leden een belangrijke drempel om personeel aan te nemen. En veel VLOK-leden hebben zoveel werk dat zij wel wat extra handjes kunnen gebruiken. Maar de inschakeling van uitzendkrachten wordt duurder door de invoering van een ontslagvergoeding vanaf dag één voor tijdelijke arbeidskrachten. En op de subsidieregeling voor praktijk-leren door MBO-studenten wordt komend jaar ook bezuinigd.

Hoopgevend is het plan van de regeling om het terugdringen van de regeldruk voor het midden- en kleinbedrijf niet langer op macro-economisch niveau te ontwikkelen, maar te koersen op “merkbaarheid voor ondernemers”. Hoopgevend, maar niet een zaak van resultaten op korte termijn.

En dan het Belastingplan 2019. Daarin staan wel plannen van de regering die op korte termijn spelen. Met een aantal belangwekkende onderdelen voor kleine ondernemers. De zelfstandigenaftrek blijft in 2019 behouden, maar …. wordt vanaf 2020 geleidelijk afgebouwd tot uiteindelijk het laagste tarief van de inkomstenbelasting (37,05%). Een zaak om straks bij de politieke besluitvorming nauwgezet te volgen.

De tarieven voor de inkomstenbelasting worden verlaagd en uiterlijk in 2021 vereenvoudigd tot slechts twee tarieven. De tariefgroepen tot 20.142 euro, 33.199 euro en 68.507 euro worden tot één groep samengevoegd (tarief in 2021: 37,05%) en de tweede groep blijven de inkomens boven de 68.507 euro (tarief in 2021: 49,5% – nu: 51,95%).

Voor mkb-ondernemers met een BV (winst tot 200.000 euro) wordt voorgesteld het tarief van de vennootschapsbelasting  te verlagen van 20% naar 16%. Maar om de winst uit je onderneming te halen moet je meer gaan betalen. Het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing) stijgt van 25% naar 26,1%.

 

Tot zover de plannen van de regering die van belang zijn voor kleine ondernemers; de politieke strijd om de voorstellen te verbeteren is inmiddels in volle gang. We zullen straks zien wie tevreden is en wie niet…..

De rijksoverheid is in overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is de conclusie van het zojuist verschenen rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP is al in 2017 onder de vorige wetgeving aan het onderzoek begonnen. Het volledige rapport waarin ook de reactie van de Belastingdienst is weergegeven kun je hier inzien of downloaden.

Naar aanleiding van het rapport hebben we contact gezocht met de AP en de vraag voorgelegd of de Belastingdienst nu ook een boete krijgt? Daarop is geantwoord dat een boete niet automatisch wordt opgelegd. Primair is aan de orde dat het probleem wordt aangepakt. De AP gaat ervanuit dat handhaving niet nodig zal zijn en dat de Belastingdienst de overtreding zo snel mogelijk ongedaan zal maken. De AP gaat er vooralsnog van uit dat een en ander uiterlijk 1 januari 2019 door de Belastingdienst geregeld kan zijn.

De tweede vraag die we stelde was: mag de zelfstandige nu zijn BTW-nummer van zijn briefpapier en site afhalen? De berichtgeving van de AP betekent niet dat je de vermelding van je BTW-nummer nu zomaar kunt staken. Het is aan de Belastingdienst om hierover duidelijkheid te geven. Daarom hebben zij deze vraag ook aan de Belastingdienst voorgelegd.

De Belastingdienst heeft daarop te kennen gegeven dat de vermelding van het BTW-nummer niet achterwege kan blijven en dat de huidige situatie blijft bestaan, totdat de Staatssecretaris van Financiën met een alternatief is gekomen.

Bron: AP 13 juli 2018 / ^RB

Voor klus- en (ver)bouwbedrijven die in Duitsland werkzaam zijn, is het belangrijk met een aantal zaken goed rekening te houden. De Stichting Nederlands-Duitse bouwexport, NEDUBEX heeft een gratis voorlichtingspakket ‘Bouw in Duitsland’ beschikbaar is ter oriëntatie voor Nederlandse bedrijven die zich voorbereiden op de werkvoorbereiding en realisatie van bouwprojecten in Duitsland.

VLOK-leden die in Duitsland of België aan de slag gaan kunnen informatie vinden op het ledenportaal (handige sites).

 

Het was weer een groot feest! De verkiezing van de vakman van het jaar. Bouwmaat heeft met steun van vele partners – waaronder de VLOK en VLOK-partner PCI – de Vakwerk Awards 2018 georganiseerd. Met een gedegen campagne wist Bouwmaat ruim 300 vaklieden ertoe te bewegen hun werk in te zenden.

Tijdens het Bouwmaat XXL Event op 25 mei 2018 in de Jaarbeurs te Utrecht werden de winnaars van de verkiezing bekend gemaakt. Het event werd afgesloten met een daverend feest mee met diverse topartiesten, zoals Tino Martin, Candy Dulfer, Wolter Kroes en Xander de Buisonjé onder begeleiding van het New Amsterdam Orchestra.

Voor de volgende categorieën werden tot vakman cq vakvrouw van het jaar uitgeroepen:

 • Sanitair & Installatie – Daniël de Geus van BY DAAN
 • Schilderen – Esther de Wit Klusvrouw
 • Duurzaam Bouwen – Rhon van de Velde van Klussenbedrijf Rhon
 • Bouw & Timmeren – Ger Roncken van De Varsj Keukens en Interieurbouw
 • Tegelen – Vitalie Ceban van Vitalie Interieurbouw
 • Stucwerk – Barry Zardoni van Stucadoorsbedrijf Zardoni

De eindwinnaar van de verkiezing Vakman van het jaar 2018 is geworden Rhon van de Velde van Klussenbedrijf Rhon uit Bergen op Zoom. Rhon kwam daarmee in het bezit van een fantastische Ford Transit Custom, ter beschikking gesteld door Ford en Stern.

De VLOK is er trots op om mensen als Rhon als VLOK-lid in de gelederen te mogen hebben.

Rhon zelf is niet een man van vele woorden. Hij richt zich het liefst op zijn werk en heeft daar veel plezier in. Wel geeft hij toe dat zijn opdrachtgever hem extra had weten te inspireren met deze klus. Of zoals hij het omschrijft:

“Een 17de eeuwse boerderij duurzaam verbouwen? Het kan. Fors isolatiepakket in wanden (Faay W’all-in-one), dak en vloer. Lt-vloerverwarming met lucht-warmtepomp (Panasonic) en ventilatie via een D-systeem (Komfovent van Ventilair). Verder veel geduld investeren in het herstellen van het metsel- en timmerwerk en de technische installatie. Voor het herstellen van de balken portaalconstructie is de hulp ingeroepen van ‘Maatwerk in eiken’. Ook voor de rieten kap en het storten van de betonvloer is een beroep gedaan op een derde partij. Alle andere werkzaamheden zijn door ondergetekende uitgevoerd.”

Een leuke impressie is te vinden op https://youtu.be/ZII3WoI5ySc. En voor de nominatie.

De VLOK hoopt dat meer leden komend jaar met een mooie klus aan de slag kunnen. En dat zij het werk van begin tot eind in beeld vastleggen om te kunnen meedingen met de volgende Vakwerk Awards!

 

Vandaag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. vanaf nu gelden in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap dezelfde privacyregels.

Het toezicht berust bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze heeft verklaard in 2018 tenminste 1.000 controles te willen uitvoeren. Daarbij zal de Autoriteit Persoonsgegevens zich richten op de ondernemingen en instellingen waar de risico’s het grootst zijn. Maar ook zal worden gecontroleerd naar aanleiding van ingediende klachten.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft oog voor de problemen van kleinschalige ondernemingen. Die hebben geen aparte juridische afdeling die alles wel “even ” regelt. Maar als je niet kunt aantonen dat je de privacybescherming serieus neemt, hangt je wel degelijk een forse boete boven het hoofd.

De VLOK helpt haar leden om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen. Daarbij kunnen de leden ook gebruik maken van de diensten van AVG Verenigingen.

 

Bijna 6 op de 10 werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij geven bijvoorbeeld aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden en dat er een aanspreekcultuur heerst. Er is voorval veel aandacht voor dit onderwerp in bedrijfstakken waar werknemers vaak gevaarlijk werk doen, zoals in de bouw en de industrie. Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met een lager verzuim. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 van TNO en CBS.

Aandacht voor veilig en gezond werken hangt samen met het soort werk. In bedrijfstakken waar meer werknemers gevaarlijk werk doen is over het algemeen meer aandacht voor veilig en gezond werken dan in bedrijfstakken waar gevaarlijk werk minder voorkomt.

Dit geldt ook als er sprake is van veel fysiek belastend werk of blootstelling aan stoffen. Veel aandacht voor veilig en gezond werken is er dan ook in de bouw (78 procent), de industrie (72 procent) en de landbouw (68 procent). Bij financiële instellingen en in het openbaar bestuur (beide 50 procent), de ICT (46 procent) en het onderwijs (40 procent) ervaren duidelijk minder werknemers veel aandacht voor veilig en gezond werken.

Veilig en gezond werken leeft niet alleen bij risicoberoepen
De aandacht voor veilig en gezond werken beperkt zich niet tot werknemers die zelf gevaarlijk of fysiek zwaar werk doen, maar is er ook bij werknemers in andere beroepen binnen dezelfde bedrijfstak. Zo geeft in de bouw 77 procent van de werknemers met een technisch beroep aan dat er veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Maar ook 75 procent van de werknemers met een administratief beroep in de bouw geeft dit aan. In het onderwijs is minder aandacht voor veilig en gezond werken. Dat geldt voor alle beroepen in die bedrijfstak. Over alle bedrijfstakken samen bezien zijn het de managers die het meest aangeven dat er op hun werk veel aandacht is voor veilig en gezond werken.

Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met lager verzuim
Aandacht voor veilig en gezond werken gaat in alle bedrijfstakken samen met een lager verzuim. Het grootste verschil is zichtbaar in de bedrijfstak vervoer en opslag. Het verzuim van werknemers die veel aandacht voor veilig en gezond werken ervaren bedraagt daar 3,4 procent. Van werknemers in de bedrijfstak die minder aandacht voor veilig en gezond werken ervaren is het verzuim 6,1 procent. Binnen de bedrijfstak informatie en communicatie is het verschil het kleinst en zijn deze percentages respectievelijk 2,5 procent en 2,9 procent. Of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen aandacht voor veilig en gezond en ziekteverzuim kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.

 

Bron: Bouw & Aanbesteding 16 mei 2018. 15e jaargang nummer 7.